Hotline: 0971.226.333 - 0964.600.769

Ray bi 3 tầng Hafele

Showing all 6 results

Ray bi 3 tầng Hafele
Chất liệu: Thép
Xử lý bề mặt : Mạ kễm màu trắng
Trượt bằng 2 hàng bi
Bắt vào hộc kéo: Bằng vít vào bên thành hộc kéo

Hỗ trợ trực tuyến