Hotline: 0971.226.333 - 0964.600.769

Cách lắp đặt bản lề hafele

Kỹ thuật lắp đặt bản lề Hafele

Bước 1: Xác định vị trí lắp chân đế bản lề

2
-Vị trí bắt vít cho chân đế bản lề nằm trên cùng
một đường thẳng cách mép ngoài thành tủ là 37
mm.
- Với bản lề lọt cộng thêm độ dày cánh tủ
- Khoảng cánh giữa 2 con vít bắt chân đế bản lề là 32mm

22

 

Bước 2: Xác định vị trí lắp thân bản lề

-Vị trí bắt vít cho thân bản lề nằm trên cùng một đường
thẳng cách mép ngoài cánh tủ từ 30mm đến 33mm. Phụ
thuộc vào khoảng cách TB.
-( Khoảng cách TB là khoảng cách từ mép cánh tủ tới lỗ
khoan Ø 35 )
-( Khoảng cách TB là từ 3mm đến 6mm phụ thuộc vào độ
phủ của cánh tủ lên khung tủ )
– Khoảng cánh giữa 2 con vít bắt thân bản lề là 45mm_–cách lắp đặt bản lề hafelecách lắp đặt bản lề hafele

 

Xem các sản phẩm bản lề hafele tại Phụ kiện Hafele

Đánh giá

Bình luận

bình luận