Hotline: 0971.226.333 - 0964.600.769

Cách lắp đặt bản lề hafele

Kỹ thuật lắp đặt bản lề Hafele

Bước 1: Xác định vị trí lắp chân đế bản lề

2
-Vị trí bắt vít cho chân đế bản lề nằm trên cùng
một đường thẳng cách mép ngoài thành tủ là 37
mm.
- Với bản lề lọt cộng thêm độ dày cánh tủ
- Khoảng cánh giữa 2 con vít bắt chân đế bản lề là 32mm

22

 

Bước 2: Xác định vị trí lắp thân bản lề

-Vị trí bắt vít cho thân bản lề nằm trên cùng một đường
thẳng cách mép ngoài cánh tủ từ 30mm đến 33mm. Phụ
thuộc vào khoảng cách TB.
-( Khoảng cách TB là khoảng cách từ mép cánh tủ tới lỗ
khoan Ø 35 )
-( Khoảng cách TB là từ 3mm đến 6mm phụ thuộc vào độ
phủ của cánh tủ lên khung tủ )
– Khoảng cánh giữa 2 con vít bắt thân bản lề là 45mm_–cách lắp đặt bản lề hafelecách lắp đặt bản lề hafele

 

Xem các sản phẩm bản lề hafele tại Phụ kiện Hafele

Đánh giá

Bình luận

bình luận

Hỗ trợ trực tuyến